Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Belá
Tok:Beliansky potok
Región:Žilinský región
Oblasť:Kysuce
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 80 cm 80 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 120 cm 120 cm

Belá - Beliansky potok

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Belá - Beliansky potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 15:30 4915.8
30.6.2022 15:15 4915.9
30.6.2022 15:00 4916
30.6.2022 14:45 4916
30.6.2022 14:30 4915.9
30.6.2022 14:15 4915.7
30.6.2022 14:00 4915.5
30.6.2022 13:45 4915.5
30.6.2022 13:30 4915.3
30.6.2022 13:00 4914.8
30.6.2022 12:00 4914.5
30.6.2022 11:00 4913.8
30.6.2022 10:00 4913
30.6.2022 09:00 4912.3
30.6.2022 08:00 4911.9
30.6.2022 07:00 4911.8
30.6.2022 06:00 4911.8
30.6.2022 05:00 4912
30.6.2022 04:00 4912.1
30.6.2022 03:00 4912.3
30.6.2022 02:00 4912.4
30.6.2022 01:00 4912.7
30.6.2022 00:00 4913
29.6.2022 23:00 4913.2
29.6.2022 22:00 4913.6
29.6.2022 21:00 4914.1
29.6.2022 20:00 4914.7
29.6.2022 19:00 4915
29.6.2022 18:00 4914.9
29.6.2022 17:00 4915
29.6.2022 16:00 4915
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )