Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Stráža
Tok:Varínka
Región:Žilinský región
Oblasť:Kysuce
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 110 cm 110 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 170 cm 170 cm

Stráža - Varínka

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Stráža - Varínka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
5.12.2021 05:15 182.2
5.12.2021 05:00 182.2
5.12.2021 04:45 192.2
5.12.2021 04:30 192.2
5.12.2021 04:15 182.2
5.12.2021 04:00 192.2
5.12.2021 03:45 192.2
5.12.2021 03:30 182.2
5.12.2021 03:15 182.1
5.12.2021 03:00 182.1
5.12.2021 02:00 192
5.12.2021 01:00 192
5.12.2021 00:00 191.9
4.12.2021 23:00 181.9
4.12.2021 22:00 191.9
4.12.2021 21:00 181.9
4.12.2021 20:00 191.8
4.12.2021 19:00 191.8
4.12.2021 18:00 191.8
4.12.2021 17:00 191.7
4.12.2021 16:00 191.6
4.12.2021 15:00 191.6
4.12.2021 14:00 191.6
4.12.2021 13:00 191.3
4.12.2021 12:00 191
4.12.2021 11:00 190.6
4.12.2021 10:00 190.4
4.12.2021 09:00 190.3
4.12.2021 08:00 200.3
4.12.2021 07:00 200.3
4.12.2021 06:00 200.3
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )