Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Stráža
Tok:Varínka
Región:Žilinský región
Oblasť:Kysuce
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 110 cm 110 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 170 cm 170 cm

Stráža - Varínka

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Stráža - Varínka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
18.5.2022 18:15 2313.1
18.5.2022 18:00 2213.2
18.5.2022 17:45 2213.2
18.5.2022 17:30 2213.3
18.5.2022 17:15 2213.4
18.5.2022 17:00 2313.4
18.5.2022 16:45 2213.5
18.5.2022 16:30 2213.5
18.5.2022 16:15 2313.5
18.5.2022 16:00 2313.5
18.5.2022 15:00 2313.1
18.5.2022 14:00 2312.4
18.5.2022 13:00 2311.5
18.5.2022 12:00 2310.5
18.5.2022 11:00 239.4
18.5.2022 10:00 238.5
18.5.2022 09:00 237.8
18.5.2022 08:00 237.5
18.5.2022 07:00 247.5
18.5.2022 06:00 247.6
18.5.2022 05:00 247.8
18.5.2022 04:00 248.1
18.5.2022 03:00 248.4
18.5.2022 02:00 248.7
18.5.2022 01:00 249
18.5.2022 00:00 249.3
17.5.2022 23:00 249.6
17.5.2022 22:00 249.8
17.5.2022 21:00 2510.1
17.5.2022 20:00 2510.3
17.5.2022 19:00 2510.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )