Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Zborov nad Bystricou
Tok:Bystrica
Región:Žilinský región
Oblasť:Kysuce
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 130 cm 130 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 230 cm 230 cm

Zborov nad Bystricou - Bystrica

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Zborov nad Bystricou - Bystrica
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
5.12.2021 06:15 131.1
5.12.2021 06:00 131.1
5.12.2021 05:45 131.1
5.12.2021 05:30 131.2
5.12.2021 05:15 131.2
5.12.2021 05:00 131.3
5.12.2021 04:45 131.3
5.12.2021 04:30 131.3
5.12.2021 04:15 131.3
5.12.2021 04:00 131.3
5.12.2021 03:00 131.2
5.12.2021 02:00 131.2
5.12.2021 01:00 141.2
5.12.2021 00:00 141.1
4.12.2021 23:00 141
4.12.2021 22:00 141
4.12.2021 21:00 150.8
4.12.2021 20:00 150.7
4.12.2021 19:00 150.5
4.12.2021 18:00 150.3
4.12.2021 17:00 150.3
4.12.2021 16:00 150.3
4.12.2021 15:00 160.2
4.12.2021 14:00 150
4.12.2021 13:00 170
4.12.2021 12:00 170
4.12.2021 11:00 170
4.12.2021 10:00 180
4.12.2021 09:00 170
4.12.2021 08:00 170
4.12.2021 07:00 170
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )