Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Rajecké Teplice
Tok:Kuneradský potok
Región:Žilinský región
Oblasť:Rajčanka
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 90 cm 90 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 110 cm 110 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 130 cm 130 cm

Rajecké Teplice - Kuneradský potok

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Rajecké Teplice - Kuneradský potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 14:30 1625.4
30.6.2022 14:15 1625
30.6.2022 14:00 1624.7
30.6.2022 13:45 1624.4
30.6.2022 13:30 1624
30.6.2022 13:15 1623.8
30.6.2022 13:00 1623.4
30.6.2022 12:45 1623
30.6.2022 12:30 1622.6
30.6.2022 12:00 1621.6
30.6.2022 11:00 1619.8
30.6.2022 10:00 1619.2
30.6.2022 09:00 1618.5
30.6.2022 08:00 1617.7
30.6.2022 07:00 1617.2
30.6.2022 06:00 1616.8
30.6.2022 05:00 1616.9
30.6.2022 04:00 1617.2
30.6.2022 03:00 1617.5
30.6.2022 02:00 1617.8
30.6.2022 01:00 1618.1
30.6.2022 00:00 1618.3
29.6.2022 23:00 1618.6
29.6.2022 22:00 1618.9
29.6.2022 21:00 1619.6
29.6.2022 20:00 2020.5
29.6.2022 19:00 1622
29.6.2022 18:00 1622
29.6.2022 17:00 1622.4
29.6.2022 16:00 1622.2
29.6.2022 15:00 1622.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )