Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Poluvsie
Tok:Rajčanka
Región:Žilinský región
Oblasť:Rajčanka
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 110 cm 110 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 170 cm 170 cm

Poluvsie - Rajčanka

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Poluvsie - Rajčanka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 14:45 1623.6
30.6.2022 14:30 1623.4
30.6.2022 14:15 1623.2
30.6.2022 14:00 1623
30.6.2022 13:45 1622.9
30.6.2022 13:30 1622.7
30.6.2022 13:15 1622.5
30.6.2022 13:00 1622.3
30.6.2022 12:45 1722.1
30.6.2022 12:00 1721.6
30.6.2022 11:00 1720.7
30.6.2022 10:00 1719.9
30.6.2022 09:00 1719.3
30.6.2022 08:00 1719
30.6.2022 07:00 1718.9
30.6.2022 06:00 1718.9
30.6.2022 05:00 1719.1
30.6.2022 04:00 1719.3
30.6.2022 03:00 1719.5
30.6.2022 02:00 1719.6
30.6.2022 01:00 1819.8
30.6.2022 00:00 1920.1
29.6.2022 23:00 2020.5
29.6.2022 22:00 2520.8
29.6.2022 21:00 3521.8
29.6.2022 20:00 1622.2
29.6.2022 19:00 1622.7
29.6.2022 18:00 1623
29.6.2022 17:00 1623
29.6.2022 16:00 1622.9
29.6.2022 15:00 1622.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )