Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Bytča
Tok:Petrovička
Región:Žilinský región
Oblasť:Stredný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 130 cm 130 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 180 cm 180 cm

Bytča - Petrovička

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Bytča - Petrovička
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 15:15 2523.2
30.6.2022 15:00 2523.2
30.6.2022 14:45 2523.2
30.6.2022 14:30 2523.2
30.6.2022 14:15 2523.2
30.6.2022 14:00 2523.1
30.6.2022 13:45 2523
30.6.2022 13:30 2522.8
30.6.2022 13:15 2522.6
30.6.2022 13:00 2522.4
30.6.2022 12:00 2521.6
30.6.2022 11:00 2420.9
30.6.2022 10:00 2420.3
30.6.2022 09:00 2419.7
30.6.2022 08:00 2419.2
30.6.2022 07:00 2418.9
30.6.2022 06:00 2418.8
30.6.2022 05:00 2418.9
30.6.2022 04:00 2419.1
30.6.2022 03:00 2419.3
30.6.2022 02:00 2419.5
30.6.2022 01:00 2419.6
30.6.2022 00:00 2419.8
29.6.2022 23:00 2420.1
29.6.2022 22:00 2420.3
29.6.2022 21:00 2520.7
29.6.2022 20:00 2421
29.6.2022 19:00 2421.3
29.6.2022 18:00 2521.6
29.6.2022 17:00 2522
29.6.2022 16:00 2522.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )