Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Vydrná
Tok:Petrínovec
Región:Žilinský región
Oblasť:Stredný Váh

Vydrná - Petrínovec

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Vydrná - Petrínovec
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 15:45 427.1
30.6.2022 15:30 427.1
30.6.2022 15:15 427
30.6.2022 15:00 526.8
30.6.2022 14:45 526.7
30.6.2022 14:30 426.4
30.6.2022 14:15 426.1
30.6.2022 14:00 525.8
30.6.2022 13:45 525.4
30.6.2022 13:00 524.3
30.6.2022 12:00 522.8
30.6.2022 11:00 521.3
30.6.2022 10:00 520
30.6.2022 09:00 519
30.6.2022 08:00 518.1
30.6.2022 07:00 517.9
30.6.2022 06:00 517.9
30.6.2022 05:00 518.1
30.6.2022 04:00 518.5
30.6.2022 03:00 518.9
30.6.2022 02:00 519.4
30.6.2022 01:00 519.9
30.6.2022 00:00 420.5
29.6.2022 23:00 421
29.6.2022 22:00 421.7
29.6.2022 21:00 422.5
29.6.2022 20:00 423.3
29.6.2022 19:00 424.2
29.6.2022 18:00 425
29.6.2022 17:00 426.2
29.6.2022 16:00 526.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )