Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Trstie
Tok:Pružinka
Región:Žilinský región
Oblasť:Stredný Váh

Trstie - Pružinka

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Trstie - Pružinka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 15:15 2916.2
30.6.2022 15:00 2916.1
30.6.2022 14:45 2915.9
30.6.2022 14:30 2915.8
30.6.2022 14:15 2915.7
30.6.2022 14:00 3015.5
30.6.2022 13:45 3015.3
30.6.2022 13:30 3115
30.6.2022 13:15 3214.8
30.6.2022 13:00 3214.6
30.6.2022 12:00 3213.9
30.6.2022 11:00 3113.5
30.6.2022 10:00 3112.8
30.6.2022 09:00 3112
30.6.2022 08:00 3211.6
30.6.2022 07:00 3211.5
30.6.2022 06:00 3211.6
30.6.2022 05:00 3211.7
30.6.2022 04:00 3212.1
30.6.2022 03:00 3212.2
30.6.2022 02:00 2812.4
30.6.2022 01:00 2812.4
30.6.2022 00:00 2912.5
29.6.2022 23:00 2912.7
29.6.2022 22:00 3012.7
29.6.2022 21:00 3012.8
29.6.2022 20:00 3013.1
29.6.2022 19:00 3113.3
29.6.2022 18:00 3413.7
29.6.2022 17:00 3314
29.6.2022 16:00 3314.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )