Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Visolaje
Tok:Pružinka
Región:Žilinský región
Oblasť:Stredný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 250 cm 250 cm

Visolaje - Pružinka

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Visolaje - Pružinka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 14:45 3217.1
30.6.2022 14:30 3217.1
30.6.2022 14:15 3117.1
30.6.2022 14:00 3117.1
30.6.2022 13:45 3017
30.6.2022 13:30 3016.9
30.6.2022 13:15 3016.9
30.6.2022 13:00 3016.9
30.6.2022 12:45 3016.7
30.6.2022 12:00 3116.2
30.6.2022 11:00 3115.6
30.6.2022 10:00 3115.2
30.6.2022 09:00 3114.9
30.6.2022 08:00 3114.9
30.6.2022 07:00 3114.7
30.6.2022 06:00 3114.9
30.6.2022 05:00 2715.1
30.6.2022 04:00 2715.3
30.6.2022 03:00 2815.6
30.6.2022 02:00 2915.8
30.6.2022 01:00 3016
30.6.2022 00:00 2916.2
29.6.2022 23:00 2916.3
29.6.2022 22:00 3116.5
29.6.2022 21:00 3116.6
29.6.2022 20:00 3116.6
29.6.2022 19:00 3116.4
29.6.2022 18:00 2816.7
29.6.2022 17:00 2916.9
29.6.2022 16:00 2816.9
29.6.2022 15:00 2917
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )