Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Horné Srnie
Tok:Vlára
Región:Žilinský región
Oblasť:Stredný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 220 cm 220 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 260 cm 260 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 280 cm 280 cm

Horné Srnie - Vlára

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Priebeh vodnej hladiny môže byť ovplyvňovaný manipuláciou na MVE. Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Horné Srnie - Vlára
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
18.5.2022 17:45 11919.4
18.5.2022 17:30 12019.5
18.5.2022 17:15 12019.6
18.5.2022 17:00 12019.6
18.5.2022 16:45 12019.7
18.5.2022 16:30 12019.7
18.5.2022 16:15 12019.7
18.5.2022 16:00 12019.6
18.5.2022 15:45 12019.5
18.5.2022 15:00 12019.1
18.5.2022 14:00 12018.3
18.5.2022 13:00 12017.3
18.5.2022 12:00 12016.2
18.5.2022 11:00 12015.1
18.5.2022 10:00 12114.2
18.5.2022 09:00 12113.2
18.5.2022 08:00 12112.6
18.5.2022 07:00 12112.5
18.5.2022 06:00 12112.6
18.5.2022 05:00 12113
18.5.2022 04:00 12113.3
18.5.2022 03:00 12113.6
18.5.2022 02:00 12113.9
18.5.2022 01:00 12114.2
18.5.2022 00:00 12114.5
17.5.2022 23:00 12015
17.5.2022 22:00 12015.4
17.5.2022 21:00 11915.8
17.5.2022 20:00 11916
17.5.2022 19:00 11916.2
17.5.2022 18:00 11916.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )