Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Trenčianske Teplice
Tok:Teplička
Región:Žilinský región
Oblasť:Stredný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 80 cm 80 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 200 cm 200 cm

Trenčianske Teplice - Teplička

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Trenčianske Teplice - Teplička
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 14:30 1626
30.6.2022 14:15 1626
30.6.2022 14:00 1626.2
30.6.2022 13:45 1626.2
30.6.2022 13:30 1626
30.6.2022 13:15 1625.9
30.6.2022 13:00 1625.7
30.6.2022 12:45 1625.6
30.6.2022 12:30 1625.6
30.6.2022 12:00 1625.5
30.6.2022 11:00 1625
30.6.2022 10:00 1524.2
30.6.2022 09:00 1523.6
30.6.2022 08:00 1523.5
30.6.2022 07:00 1623.5
30.6.2022 06:00 1523.3
30.6.2022 05:00 1523.4
30.6.2022 04:00 1523.5
30.6.2022 03:00 1523.3
30.6.2022 02:00 1523.4
30.6.2022 01:00 1523.7
30.6.2022 00:00 1523.7
29.6.2022 23:00 1523.3
29.6.2022 22:00 1422.5
29.6.2022 21:00 1523.1
29.6.2022 20:00 1525.1
29.6.2022 19:00 1729.1
29.6.2022 18:00 1726.3
29.6.2022 17:00 1626
29.6.2022 16:00 1627.1
29.6.2022 15:00 1625.8
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )