Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Hrádok
Tok:Hrádocký potok
Región:Žilinský región
Oblasť:Stredný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 60 cm 60 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 120 cm 120 cm

Hrádok - Hrádocký potok

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Hrádok - Hrádocký potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 14:45 623
30.6.2022 14:30 622.7
30.6.2022 14:15 622.4
30.6.2022 14:00 622.3
30.6.2022 13:45 722.4
30.6.2022 13:30 722.6
30.6.2022 13:15 722.9
30.6.2022 13:00 722.8
30.6.2022 12:45 722.6
30.6.2022 12:00 722
30.6.2022 11:00 721
30.6.2022 10:00 719.9
30.6.2022 09:00 719.2
30.6.2022 08:00 618.3
30.6.2022 07:00 717.7
30.6.2022 06:00 617
30.6.2022 05:00 616.2
30.6.2022 04:00 516.7
30.6.2022 03:00 517
30.6.2022 02:00 517.4
30.6.2022 01:00 517.7
30.6.2022 00:00 517.9
29.6.2022 23:00 518.4
29.6.2022 22:00 518.9
29.6.2022 21:00 519.6
29.6.2022 20:00 520.6
29.6.2022 19:00 521.5
29.6.2022 18:00 622.4
29.6.2022 17:00 623.1
29.6.2022 16:00 623.2
29.6.2022 15:00 722.8
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )