Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Hlohovec
Tok:Váh
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 450 cm 450 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 530 cm 530 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 590 cm 590 cm

Hlohovec - Váh

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Hlohovec - Váh
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
5.12.2021 05:30 520.2
5.12.2021 05:15 520.2
5.12.2021 05:00 520.2
5.12.2021 04:45 520.2
5.12.2021 04:30 520.3
5.12.2021 04:15 520.5
5.12.2021 04:00 520.7
5.12.2021 03:45 521
5.12.2021 03:30 521.3
5.12.2021 03:00 522
5.12.2021 02:00 523.5
5.12.2021 01:00 543.9
5.12.2021 00:00 593.9
4.12.2021 23:00 693.9
4.12.2021 22:00 973.8
4.12.2021 21:00 1273.8
4.12.2021 20:00 1513.8
4.12.2021 19:00 1743.9
4.12.2021 18:00 1654.1
4.12.2021 17:00 1684.3
4.12.2021 16:00 1634.4
4.12.2021 15:00 1424.5
4.12.2021 14:00 1184.5
4.12.2021 13:00 1174.4
4.12.2021 12:00 1184.3
4.12.2021 11:00 1164.1
4.12.2021 10:00 1154.1
4.12.2021 09:00 1023.9
4.12.2021 08:00 573.4
4.12.2021 07:00 540
4.12.2021 06:00 540
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )