Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Šaľa
Tok:Váh
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 550 cm 550 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 650 cm 650 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 800 cm 800 cm

Šaľa - Váh

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Šaľa - Váh
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.6.2022 01:00 15222.9
26.6.2022 00:45 15422.9
26.6.2022 00:30 15722.9
26.6.2022 00:15 16122.9
26.6.2022 00:00 16422.9
25.6.2022 23:45 16822.9
25.6.2022 23:30 17322.9
25.6.2022 23:15 18722.9
25.6.2022 23:00 19022.8
25.6.2022 22:00 18222.9
25.6.2022 21:00 17022.9
25.6.2022 20:00 15422.8
25.6.2022 19:00 12622.6
25.6.2022 18:00 12822.6
25.6.2022 17:00 12922.6
25.6.2022 16:00 13022.7
25.6.2022 15:00 13122.7
25.6.2022 14:00 13322.6
25.6.2022 13:00 13422.4
25.6.2022 12:00 13722.2
25.6.2022 11:00 14222.1
25.6.2022 10:00 14722.1
25.6.2022 09:00 16322.1
25.6.2022 08:00 14622.2
25.6.2022 07:00 12822.2
25.6.2022 06:00 12922.2
25.6.2022 05:00 13022.3
25.6.2022 04:00 13222.3
25.6.2022 03:00 13322.4
25.6.2022 02:00 13522.4
25.6.2022 01:00 13722.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )