Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Šaľa
Tok:Váh
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 550 cm 550 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 650 cm 650 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 800 cm 800 cm

Šaľa - Váh

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Šaľa - Váh
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
5.12.2021 05:30 1295
5.12.2021 05:15 1305
5.12.2021 05:00 1305
5.12.2021 04:45 1305
5.12.2021 04:30 1305
5.12.2021 04:15 1305
5.12.2021 04:00 1315
5.12.2021 03:45 1315
5.12.2021 03:30 1315
5.12.2021 03:00 1325
5.12.2021 02:00 1335
5.12.2021 01:00 1345.1
5.12.2021 00:00 1365.1
4.12.2021 23:00 1385
4.12.2021 22:00 1415
4.12.2021 21:00 1475
4.12.2021 20:00 1615
4.12.2021 19:00 1895
4.12.2021 18:00 1815
4.12.2021 17:00 1645
4.12.2021 16:00 1335.2
4.12.2021 15:00 1345.2
4.12.2021 14:00 1365.2
4.12.2021 13:00 1385.2
4.12.2021 12:00 1425.1
4.12.2021 11:00 1455
4.12.2021 10:00 1575
4.12.2021 09:00 1455
4.12.2021 08:00 1255.2
4.12.2021 07:00 1255.2
4.12.2021 06:00 1265.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )