Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Oslany
Tok:Oslanský potok
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horná Nitra

Oslany - Oslanský potok

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Oslany - Oslanský potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 14:30 2125.1
30.6.2022 14:15 2125.1
30.6.2022 14:00 2125
30.6.2022 13:45 2124.9
30.6.2022 13:30 2124.7
30.6.2022 13:15 2124.5
30.6.2022 13:00 2124.2
30.6.2022 12:45 2123.9
30.6.2022 12:30 2123.6
30.6.2022 12:00 2122.8
30.6.2022 11:00 2121.5
30.6.2022 10:00 2120.9
30.6.2022 09:00 2120.4
30.6.2022 08:00 2220.1
30.6.2022 07:00 2220
30.6.2022 06:00 2220.2
30.6.2022 05:00 2120.5
30.6.2022 04:00 2220.8
30.6.2022 03:00 2221.2
30.6.2022 02:00 2121.5
30.6.2022 01:00 2121.8
30.6.2022 00:00 2122.2
29.6.2022 23:00 2122.7
29.6.2022 22:00 2123.2
29.6.2022 21:00 2123.7
29.6.2022 20:00 2124.2
29.6.2022 19:00 2124.5
29.6.2022 18:00 2124.7
29.6.2022 17:00 2124.8
29.6.2022 16:00 2124.8
29.6.2022 15:00 2224.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )