Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Krásna Ves
Tok:Bebrava
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horná Nitra
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 60 cm 60 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 80 cm 80 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 95 cm 95 cm

Krásna Ves - Bebrava

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Krásna Ves - Bebrava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 16:30 2020.4
30.6.2022 16:15 2020.5
30.6.2022 16:00 2020.7
30.6.2022 15:45 2020.8
30.6.2022 15:30 2021
30.6.2022 15:15 2021.2
30.6.2022 15:00 2021.3
30.6.2022 14:45 2021.3
30.6.2022 14:30 2021.4
30.6.2022 14:00 2021.6
30.6.2022 13:00 2021.4
30.6.2022 12:00 2020.4
30.6.2022 11:00 2018.7
30.6.2022 10:00 2017.1
30.6.2022 09:00 2016.1
30.6.2022 08:00 2015.4
30.6.2022 07:00 2015.1
30.6.2022 06:00 2014.9
30.6.2022 05:00 2014.8
30.6.2022 04:00 2014.9
30.6.2022 03:00 2014.9
30.6.2022 02:00 2014.9
30.6.2022 01:00 1915
30.6.2022 00:00 2015.1
29.6.2022 23:00 2015.2
29.6.2022 22:00 2015.6
29.6.2022 21:00 2016.3
29.6.2022 20:00 2016.8
29.6.2022 19:00 2017.1
29.6.2022 18:00 2017.9
29.6.2022 17:00 2018.8
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )