Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Nadlice
Tok:Bebrava
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horná Nitra
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 300 cm 300 cm

Nadlice - Bebrava

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na MVE. Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Nadlice - Bebrava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
8.12.2022 10:00 395.6
8.12.2022 09:45 405.6
8.12.2022 09:30 395.6
8.12.2022 09:15 405.6
8.12.2022 09:00 395.6
8.12.2022 08:45 395.6
8.12.2022 08:30 395.6
8.12.2022 08:15 395.6
8.12.2022 08:00 395.6
8.12.2022 07:45 395.6
8.12.2022 07:30 405.6
8.12.2022 07:15 405.7
8.12.2022 07:00 405.7
8.12.2022 06:45 405.7
8.12.2022 06:30 415.7
8.12.2022 06:15 415.7
8.12.2022 06:00 415.7
8.12.2022 05:45 415.7
8.12.2022 05:30 415.7
8.12.2022 05:15 415.7
8.12.2022 05:00 415.7
8.12.2022 04:45 415.7
8.12.2022 04:30 405.8
8.12.2022 04:15 415.8
8.12.2022 04:00 405.8
8.12.2022 03:45 415.8
8.12.2022 03:30 415.8
8.12.2022 03:15 415.9
8.12.2022 03:00 415.9
8.12.2022 02:45 415.9
8.12.2022 02:30 415.9
8.12.2022 02:15 415.9
8.12.2022 02:00 415.9
8.12.2022 01:45 415.9
8.12.2022 01:30 415.9
8.12.2022 01:15 415.9
8.12.2022 01:00 415.9
8.12.2022 00:45 415.9
8.12.2022 00:30 415.9
8.12.2022 00:15 416
8.12.2022 00:00 416
7.12.2022 23:45 416
7.12.2022 23:30 416
7.12.2022 23:15 416
7.12.2022 23:00 416
7.12.2022 22:45 416
7.12.2022 22:30 416
7.12.2022 22:15 416
7.12.2022 22:00 416
7.12.2022 21:45 416
7.12.2022 21:30 416
7.12.2022 21:15 416
7.12.2022 21:00 416
7.12.2022 20:45 416
7.12.2022 20:30 416
7.12.2022 20:15 416.1
7.12.2022 20:00 416.1
7.12.2022 19:45 416.1
7.12.2022 19:30 416.1
7.12.2022 19:15 416.1
7.12.2022 19:00 416.1
7.12.2022 18:45 416.1
7.12.2022 18:30 426.1
7.12.2022 18:15 416.1
7.12.2022 18:00 416.1
7.12.2022 17:45 416.2
7.12.2022 17:30 416.2
7.12.2022 17:15 416.2
7.12.2022 17:00 416.2
7.12.2022 16:45 416.2
7.12.2022 16:30 416.3
7.12.2022 16:15 416.3
7.12.2022 16:00 416.3
7.12.2022 15:45 426.3
7.12.2022 15:30 426.3
7.12.2022 15:15 426.4
7.12.2022 15:00 426.4
7.12.2022 14:45 426.4
7.12.2022 14:30 426.4
7.12.2022 14:15 426.5
7.12.2022 14:00 426.5
7.12.2022 13:45 426.5
7.12.2022 13:30 426.5
7.12.2022 13:15 426.5
7.12.2022 13:00 426.5
7.12.2022 12:45 426.5
7.12.2022 12:30 426.5
7.12.2022 12:15 426.5
7.12.2022 12:00 426.5
7.12.2022 11:45 436.5
7.12.2022 11:30 436.5
7.12.2022 11:15 436.5
7.12.2022 11:00 436.5
7.12.2022 10:45 436.5
7.12.2022 10:30 436.5
7.12.2022 10:15 436.5
7.12.2022 10:00 436.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )