Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Nitrianska Streda
Tok:Nitra
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolná Nitra
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 220 cm 220 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 270 cm 270 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 320 cm 320 cm

Nitrianska Streda - Nitra

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Nitrianska Streda - Nitra
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
18.5.2022 18:30 5217.3
18.5.2022 18:15 5217.4
18.5.2022 18:00 5117.4
18.5.2022 17:45 5217.4
18.5.2022 17:30 5117.5
18.5.2022 17:15 5117.5
18.5.2022 17:00 5117.5
18.5.2022 16:45 5117.5
18.5.2022 16:30 5117.5
18.5.2022 16:00 5217.3
18.5.2022 15:00 5117
18.5.2022 14:00 5316.5
18.5.2022 13:00 5216
18.5.2022 12:00 5315.6
18.5.2022 11:00 5315.2
18.5.2022 10:00 5315
18.5.2022 09:00 5414.9
18.5.2022 08:00 5414.9
18.5.2022 07:00 5415
18.5.2022 06:00 5415.2
18.5.2022 05:00 5515.3
18.5.2022 04:00 5615.3
18.5.2022 03:00 5615.3
18.5.2022 02:00 5415.4
18.5.2022 01:00 5315.7
18.5.2022 00:00 5215.9
17.5.2022 23:00 5216.2
17.5.2022 22:00 5316.4
17.5.2022 21:00 5316.7
17.5.2022 20:00 5416.9
17.5.2022 19:00 5417
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )