Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Nové Zámky
Tok:Nitra
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolná Nitra
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 450 cm 450 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 500 cm 500 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 550 cm 550 cm

Nové Zámky - Nitra

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD. Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Nové Zámky - Nitra
Čas meraniaVodný stav [cm]
5.12.2021 05:45 190
5.12.2021 05:30 189
5.12.2021 05:15 188
5.12.2021 05:00 186
5.12.2021 04:45 186
5.12.2021 04:30 186
5.12.2021 04:15 186
5.12.2021 04:00 186
5.12.2021 03:45 187
5.12.2021 03:00 188
5.12.2021 02:00 191
5.12.2021 01:00 194
5.12.2021 00:00 199
4.12.2021 23:00 204
4.12.2021 22:00 209
4.12.2021 21:00 211
4.12.2021 20:00 208
4.12.2021 19:00 201
4.12.2021 18:00 198
4.12.2021 17:00 193
4.12.2021 16:00 187
4.12.2021 15:00 187
4.12.2021 14:00 189
4.12.2021 13:00 190
4.12.2021 12:00 194
4.12.2021 11:00 197
4.12.2021 10:00 202
4.12.2021 09:00 205
4.12.2021 08:00 208
4.12.2021 07:00 208
4.12.2021 06:00 206
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )