Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Nové Zámky
Tok:Nitra
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolná Nitra
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 450 cm 450 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 500 cm 500 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 550 cm 550 cm

Nové Zámky - Nitra

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD. Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Nové Zámky - Nitra
Čas meraniaVodný stav [cm]
8.12.2022 10:30 193
8.12.2022 10:15 193
8.12.2022 10:00 194
8.12.2022 09:45 194
8.12.2022 09:30 195
8.12.2022 09:15 196
8.12.2022 09:00 196
8.12.2022 08:45 197
8.12.2022 08:30 197
8.12.2022 08:15 197
8.12.2022 08:00 197
8.12.2022 07:45 197
8.12.2022 07:30 197
8.12.2022 07:15 197
8.12.2022 07:00 197
8.12.2022 06:45 196
8.12.2022 06:30 195
8.12.2022 06:15 195
8.12.2022 06:00 194
8.12.2022 05:45 193
8.12.2022 05:30 192
8.12.2022 05:15 191
8.12.2022 05:00 190
8.12.2022 04:45 189
8.12.2022 04:30 188
8.12.2022 04:15 188
8.12.2022 04:00 188
8.12.2022 03:45 188
8.12.2022 03:30 188
8.12.2022 03:15 189
8.12.2022 03:00 190
8.12.2022 02:45 190
8.12.2022 02:30 191
8.12.2022 02:15 191
8.12.2022 02:00 192
8.12.2022 01:45 192
8.12.2022 01:30 193
8.12.2022 01:15 194
8.12.2022 01:00 194
8.12.2022 00:45 195
8.12.2022 00:30 195
8.12.2022 00:15 196
8.12.2022 00:00 196
7.12.2022 23:45 196
7.12.2022 23:30 197
7.12.2022 23:15 197
7.12.2022 23:00 197
7.12.2022 22:45 197
7.12.2022 22:30 197
7.12.2022 22:15 197
7.12.2022 22:00 197
7.12.2022 21:45 197
7.12.2022 21:30 196
7.12.2022 21:15 196
7.12.2022 21:00 196
7.12.2022 20:45 195
7.12.2022 20:30 195
7.12.2022 20:15 195
7.12.2022 20:00 194
7.12.2022 19:45 193
7.12.2022 19:30 192
7.12.2022 19:15 191
7.12.2022 19:00 189
7.12.2022 18:45 188
7.12.2022 18:30 187
7.12.2022 18:15 186
7.12.2022 18:00 186
7.12.2022 17:45 186
7.12.2022 17:30 186
7.12.2022 17:15 185
7.12.2022 17:00 185
7.12.2022 16:45 183
7.12.2022 16:30 183
7.12.2022 16:15 185
7.12.2022 16:00 185
7.12.2022 15:45 185
7.12.2022 15:30 185
7.12.2022 15:15 186
7.12.2022 15:00 186
7.12.2022 14:45 187
7.12.2022 14:30 187
7.12.2022 14:15 188
7.12.2022 14:00 188
7.12.2022 13:45 188
7.12.2022 13:30 189
7.12.2022 13:15 190
7.12.2022 13:00 190
7.12.2022 12:45 190
7.12.2022 12:30 191
7.12.2022 12:15 192
7.12.2022 12:00 192
7.12.2022 11:45 193
7.12.2022 11:30 194
7.12.2022 11:15 194
7.12.2022 11:00 194
7.12.2022 10:45 195
7.12.2022 10:30 195
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )