Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Vieska nad Žitavou
Tok:Žitava
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolná Nitra
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 230 cm 230 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 310 cm 310 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 360 cm 360 cm

Vieska nad Žitavou - Žitava

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Vieska nad Žitavou - Žitava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
18.5.2022 18:15 9016.3
18.5.2022 18:00 9116.2
18.5.2022 17:45 9116.2
18.5.2022 17:30 9116.2
18.5.2022 17:15 9116.1
18.5.2022 17:00 9116.1
18.5.2022 16:45 9116
18.5.2022 16:30 9116
18.5.2022 16:15 9115.9
18.5.2022 16:00 9115.9
18.5.2022 15:00 9215.6
18.5.2022 14:00 9215.3
18.5.2022 13:00 9215.1
18.5.2022 12:00 9214.8
18.5.2022 11:00 9214.6
18.5.2022 10:00 9314.4
18.5.2022 09:00 9214.3
18.5.2022 08:00 9114.2
18.5.2022 07:00 9114.3
18.5.2022 06:00 9114.4
18.5.2022 05:00 9214.6
18.5.2022 04:00 9214.9
18.5.2022 03:00 9215.1
18.5.2022 02:00 9215.3
18.5.2022 01:00 9215.5
18.5.2022 00:00 9215.6
17.5.2022 23:00 9215.7
17.5.2022 22:00 9115.8
17.5.2022 21:00 9015.9
17.5.2022 20:00 9015.9
17.5.2022 19:00 9015.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )