Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Zlatno
Tok:Hron
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 120 cm 120 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 140 cm 140 cm

Zlatno - Hron

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Zlatno - Hron
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 15:15 3215.9
30.6.2022 15:00 3215.9
30.6.2022 14:45 3215.8
30.6.2022 14:30 3215.8
30.6.2022 14:15 3215.6
30.6.2022 14:00 3215.4
30.6.2022 13:45 3215.2
30.6.2022 13:30 3215
30.6.2022 13:15 3214.9
30.6.2022 13:00 3214.6
30.6.2022 12:00 3213.8
30.6.2022 11:00 3212.9
30.6.2022 10:00 3212.3
30.6.2022 09:00 3211.8
30.6.2022 08:00 3211.5
30.6.2022 07:00 3211.5
30.6.2022 06:00 3211.6
30.6.2022 05:00 3211.8
30.6.2022 04:00 3212.1
30.6.2022 03:00 3212.4
30.6.2022 02:00 3212.8
30.6.2022 01:00 3213.2
30.6.2022 00:00 3213.7
29.6.2022 23:00 3214.2
29.6.2022 22:00 3214.7
29.6.2022 21:00 3215.2
29.6.2022 20:00 3215.7
29.6.2022 19:00 3216.1
29.6.2022 18:00 3216.4
29.6.2022 17:00 3216.4
29.6.2022 16:00 3216.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )