Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Polomka
Tok:Hron
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA: 100 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 130 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 160 cm

Polomka - Hron

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
25.10.2021 22:00 324.4
25.10.2021 21:45 324.4
25.10.2021 21:30 324.4
25.10.2021 21:15 324.4
25.10.2021 21:00 324.4
25.10.2021 20:45 324.4
25.10.2021 20:30 324.4
25.10.2021 20:15 324.5
25.10.2021 20:00 324.4
25.10.2021 19:00 324.4
25.10.2021 18:00 324.3
25.10.2021 17:00 324.2
25.10.2021 16:00 324.1
25.10.2021 15:00 324
25.10.2021 14:00 323.9
25.10.2021 13:00 323.7
25.10.2021 12:00 323.6
25.10.2021 11:00 323.7
25.10.2021 10:00 323.7
25.10.2021 09:00 323.9
25.10.2021 08:00 324
25.10.2021 07:00 324.1
25.10.2021 06:00 324.2
25.10.2021 05:00 324.4
25.10.2021 04:00 324.5
25.10.2021 03:00 324.6
25.10.2021 02:00 324.8
25.10.2021 01:00 324.9
25.10.2021 00:00 325
24.10.2021 23:00 325.1
24.10.2021 22:00 325.2

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )