Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Polomka
Tok:Hron
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 130 cm 130 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 160 cm 160 cm

Polomka - Hron

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Polomka - Hron
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
5.12.2021 05:30 341.2
5.12.2021 05:15 341.1
5.12.2021 05:00 341.1
5.12.2021 04:45 341.1
5.12.2021 04:30 341.1
5.12.2021 04:15 341.2
5.12.2021 04:00 341.2
5.12.2021 03:45 341.1
5.12.2021 03:30 351.1
5.12.2021 03:00 351.2
5.12.2021 02:00 351.2
5.12.2021 01:00 351.1
5.12.2021 00:00 351.2
4.12.2021 23:00 351.2
4.12.2021 22:00 351.2
4.12.2021 21:00 351.2
4.12.2021 20:00 351.3
4.12.2021 19:00 351.3
4.12.2021 18:00 351.3
4.12.2021 17:00 341.3
4.12.2021 16:00 321.4
4.12.2021 15:00 341.4
4.12.2021 14:00 281.4
4.12.2021 13:00 311.4
4.12.2021 12:00 331.5
4.12.2021 11:00 301.5
4.12.2021 10:00 271.5
4.12.2021 09:00 271.5
4.12.2021 08:00 271.6
4.12.2021 07:00 281.6
4.12.2021 06:00 271.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )