Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Čierny Balog
Tok:Šaling
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Hron

Čierny Balog - Šaling

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Čierny Balog - Šaling
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 15:45 326.8
30.6.2022 15:30 426.6
30.6.2022 15:15 426.4
30.6.2022 15:00 426.2
30.6.2022 14:45 426
30.6.2022 14:30 425.9
30.6.2022 14:15 425.8
30.6.2022 14:00 425.6
30.6.2022 13:45 525.5
30.6.2022 13:00 524.8
30.6.2022 12:00 523.5
30.6.2022 11:00 521.7
30.6.2022 10:00 619.9
30.6.2022 09:00 618.5
30.6.2022 08:00 617.7
30.6.2022 07:00 617.5
30.6.2022 06:00 617.6
30.6.2022 05:00 618
30.6.2022 04:00 618.4
30.6.2022 03:00 618.8
30.6.2022 02:00 519.4
30.6.2022 01:00 520
30.6.2022 00:00 520.7
29.6.2022 23:00 521.5
29.6.2022 22:00 422.4
29.6.2022 21:00 423.3
29.6.2022 20:00 424.2
29.6.2022 19:00 325
29.6.2022 18:00 425.8
29.6.2022 17:00 426.3
29.6.2022 16:00 526.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )