Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Čierny Balog
Tok:Čierny Hron
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 60 cm 60 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 90 cm 90 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 110 cm 110 cm

Čierny Balog - Čierny Hron

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Čierny Balog - Čierny Hron
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 14:45 225.2
30.6.2022 14:30 225
30.6.2022 14:15 224.8
30.6.2022 14:00 224.6
30.6.2022 13:45 224.6
30.6.2022 13:30 224.4
30.6.2022 13:15 224.3
30.6.2022 13:00 224.3
30.6.2022 12:45 224
30.6.2022 12:00 223.2
30.6.2022 11:00 222
30.6.2022 10:00 221
30.6.2022 09:00 220
30.6.2022 08:00 219
30.6.2022 07:00 218.2
30.6.2022 06:00 218
30.6.2022 05:00 218.4
30.6.2022 04:00 218.8
30.6.2022 03:00 219.3
30.6.2022 02:00 219.9
30.6.2022 01:00 120.4
30.6.2022 00:00 121
29.6.2022 23:00 121.6
29.6.2022 22:00 122.2
29.6.2022 21:00 122.9
29.6.2022 20:00 123.5
29.6.2022 19:00 124.1
29.6.2022 18:00 124.6
29.6.2022 17:00 125
29.6.2022 16:00 225.3
29.6.2022 15:00 225
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )