Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Hronec
Tok:Čierny Hron
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 210 cm 210 cm

Hronec - Čierny Hron

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Hronec - Čierny Hron
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
18.5.2022 17:30 5714.3
18.5.2022 17:15 5714.2
18.5.2022 17:00 5714.2
18.5.2022 16:45 5714.2
18.5.2022 16:30 5714.1
18.5.2022 16:15 5714
18.5.2022 16:00 5813.9
18.5.2022 15:45 5813.8
18.5.2022 15:30 5813.7
18.5.2022 15:00 5813.4
18.5.2022 14:00 5812.8
18.5.2022 13:00 5811.9
18.5.2022 12:00 5811.1
18.5.2022 11:00 5810.6
18.5.2022 10:00 5810.1
18.5.2022 09:00 589.8
18.5.2022 08:00 589.7
18.5.2022 07:00 589.9
18.5.2022 06:00 5810.1
18.5.2022 05:00 5910.3
18.5.2022 04:00 5910.5
18.5.2022 03:00 6010.7
18.5.2022 02:00 6011
18.5.2022 01:00 6111.3
18.5.2022 00:00 6311.5
17.5.2022 23:00 6411.6
17.5.2022 22:00 6411.8
17.5.2022 21:00 6011.9
17.5.2022 20:00 5911.9
17.5.2022 19:00 5911.9
17.5.2022 18:00 5811.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )