Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Banská Bystrica
Tok:Hron
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 220 cm 220 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 270 cm 270 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 310 cm 310 cm

Banská Bystrica - Hron

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Banská Bystrica - Hron
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.6.2022 00:00 9413.9
25.6.2022 23:45 9913.9
25.6.2022 23:30 7514
25.6.2022 23:15 7814
25.6.2022 23:00 8214.1
25.6.2022 22:45 8514.2
25.6.2022 22:30 8414.2
25.6.2022 22:15 8414.3
25.6.2022 22:00 8314.3
25.6.2022 21:00 9114.6
25.6.2022 20:00 8315
25.6.2022 19:00 8615.1
25.6.2022 18:00 8515.2
25.6.2022 17:00 8415.1
25.6.2022 16:00 8414.9
25.6.2022 15:00 8414.8
25.6.2022 14:00 8414.4
25.6.2022 13:00 9314.2
25.6.2022 12:00 8613.7
25.6.2022 11:00 8613.4
25.6.2022 10:00 8513.2
25.6.2022 09:00 8512.9
25.6.2022 08:00 8612.8
25.6.2022 07:00 8512.9
25.6.2022 06:00 8412.9
25.6.2022 05:00 8513
25.6.2022 04:00 8713
25.6.2022 03:00 8713.1
25.6.2022 02:00 8913.4
25.6.2022 01:00 8713.6
25.6.2022 00:00 8713.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )