Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Banská Bystrica
Tok:Hron
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 220 cm 220 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 270 cm 270 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 310 cm 310 cm

Banská Bystrica - Hron

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Banská Bystrica - Hron
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
5.12.2021 06:15 913.3
5.12.2021 06:00 903.3
5.12.2021 05:45 893.4
5.12.2021 05:30 893.4
5.12.2021 05:15 893.4
5.12.2021 05:00 893.4
5.12.2021 04:45 893.4
5.12.2021 04:30 903.4
5.12.2021 04:15 903.4
5.12.2021 04:00 903.3
5.12.2021 03:00 903.4
5.12.2021 02:00 913.5
5.12.2021 01:00 893.6
5.12.2021 00:00 893.7
4.12.2021 23:00 903.8
4.12.2021 22:00 893.8
4.12.2021 21:00 903.6
4.12.2021 20:00 883.4
4.12.2021 19:00 873.4
4.12.2021 18:00 883.3
4.12.2021 17:00 863.2
4.12.2021 16:00 863.2
4.12.2021 15:00 893.1
4.12.2021 14:00 903
4.12.2021 13:00 902.8
4.12.2021 12:00 902.6
4.12.2021 11:00 922.4
4.12.2021 10:00 902.3
4.12.2021 09:00 912.2
4.12.2021 08:00 952.2
4.12.2021 07:00 952.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )