Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Zvolen
Tok:Hron
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 210 cm 210 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 290 cm 290 cm

Zvolen - Hron

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Zvolen - Hron
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 16:15 3223.9
30.6.2022 16:00 3223.9
30.6.2022 15:45 3123.9
30.6.2022 15:30 3223.9
30.6.2022 15:15 3123.8
30.6.2022 15:00 3123.8
30.6.2022 14:45 3123.7
30.6.2022 14:30 3123.6
30.6.2022 14:15 3223.6
30.6.2022 14:00 3123.5
30.6.2022 13:00 3223.2
30.6.2022 12:00 3122.6
30.6.2022 11:00 3122.1
30.6.2022 10:00 3121.4
30.6.2022 09:00 3120.7
30.6.2022 08:00 3219.9
30.6.2022 07:00 3319.7
30.6.2022 06:00 3319.6
30.6.2022 05:00 3319.8
30.6.2022 04:00 3320.1
30.6.2022 03:00 3320.5
30.6.2022 02:00 3020.7
30.6.2022 01:00 3121
30.6.2022 00:00 3221.3
29.6.2022 23:00 3121.7
29.6.2022 22:00 3322.2
29.6.2022 21:00 3322.6
29.6.2022 20:00 3223
29.6.2022 19:00 3223.1
29.6.2022 18:00 3223.4
29.6.2022 17:00 3223.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )