Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Dobrá Niva
Tok:Neresnica
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Stredný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 90 cm 90 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 105 cm 105 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 120 cm 120 cm

Dobrá Niva - Neresnica

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Dobrá Niva - Neresnica
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 15:30 2118.7
30.6.2022 15:15 2118.6
30.6.2022 15:00 2118.6
30.6.2022 14:45 2118.5
30.6.2022 14:30 2118.4
30.6.2022 14:15 2118.4
30.6.2022 14:00 2118.3
30.6.2022 13:45 2118.2
30.6.2022 13:30 2018.1
30.6.2022 13:00 2018
30.6.2022 12:00 2017.7
30.6.2022 11:00 2017.4
30.6.2022 10:00 2017.3
30.6.2022 09:00 2117.3
30.6.2022 08:00 2117.5
30.6.2022 07:00 2117.9
30.6.2022 06:00 2118.2
30.6.2022 05:00 2118.4
30.6.2022 04:00 2118.6
30.6.2022 03:00 2118.7
30.6.2022 02:00 2118.8
30.6.2022 01:00 2118.9
30.6.2022 00:00 2019
29.6.2022 23:00 2019.1
29.6.2022 22:00 2019.2
29.6.2022 21:00 2019.2
29.6.2022 20:00 2019.3
29.6.2022 19:00 2119.3
29.6.2022 18:00 2119.2
29.6.2022 17:00 2118.9
29.6.2022 16:00 2118.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )