Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Zvolen
Tok:Slatina
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Stredný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 220 cm 220 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 260 cm 260 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 300 cm 300 cm

Zvolen - Slatina

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Zvolen - Slatina
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
5.12.2021 06:15 360.9
5.12.2021 06:00 360.9
5.12.2021 05:45 360.9
5.12.2021 05:30 360.9
5.12.2021 05:15 360.9
5.12.2021 05:00 360.9
5.12.2021 04:45 360.9
5.12.2021 04:30 360.9
5.12.2021 04:15 360.9
5.12.2021 04:00 360.9
5.12.2021 03:00 360.9
5.12.2021 02:00 360.9
5.12.2021 01:00 360.9
5.12.2021 00:00 360.9
4.12.2021 23:00 360.9
4.12.2021 22:00 360.9
4.12.2021 21:00 360.9
4.12.2021 20:00 361
4.12.2021 19:00 351
4.12.2021 18:00 351.1
4.12.2021 17:00 351.1
4.12.2021 16:00 351.1
4.12.2021 15:00 351
4.12.2021 14:00 351
4.12.2021 13:00 350.9
4.12.2021 12:00 350.7
4.12.2021 11:00 350.4
4.12.2021 10:00 360.1
4.12.2021 09:00 360
4.12.2021 08:00 360.1
4.12.2021 07:00 370.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )