Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Žiar nad Hronom
Tok:Hron
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Stredný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 280 cm 280 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 340 cm 340 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 380 cm 380 cm

Žiar nad Hronom - Hron

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Žiar nad Hronom - Hron
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.6.2022 01:15 10719.2
26.6.2022 01:00 10719.3
26.6.2022 00:45 10719.3
26.6.2022 00:30 10819.3
26.6.2022 00:15 10919.4
26.6.2022 00:00 10919.5
25.6.2022 23:45 11019.6
25.6.2022 23:30 11019.7
25.6.2022 23:15 11019.8
25.6.2022 23:00 10919.9
25.6.2022 22:00 10820.4
25.6.2022 21:00 10721.1
25.6.2022 20:00 10721.7
25.6.2022 19:00 10721.9
25.6.2022 18:00 10822.1
25.6.2022 17:00 10822.5
25.6.2022 16:00 10822.4
25.6.2022 15:00 10622.4
25.6.2022 14:00 10622.4
25.6.2022 13:00 10822.1
25.6.2022 12:00 10821.5
25.6.2022 11:00 10821.3
25.6.2022 10:00 10821.1
25.6.2022 09:00 10720.7
25.6.2022 08:00 10720.4
25.6.2022 07:00 10620.3
25.6.2022 06:00 10620.2
25.6.2022 05:00 10620.2
25.6.2022 04:00 10720.1
25.6.2022 03:00 10720.1
25.6.2022 02:00 10720.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )