Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Brehy
Tok:Hron
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Dolný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 300 cm 300 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 350 cm 350 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 400 cm 400 cm

Brehy - Hron

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Brehy - Hron
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
8.12.2022 11:15 385.2
8.12.2022 11:00 385.2
8.12.2022 10:45 385.2
8.12.2022 10:30 385.2
8.12.2022 10:15 395.2
8.12.2022 10:00 395.2
8.12.2022 09:45 395.2
8.12.2022 09:30 395.2
8.12.2022 09:15 395.2
8.12.2022 09:00 395.2
8.12.2022 08:45 395.2
8.12.2022 08:30 405.3
8.12.2022 08:15 405.3
8.12.2022 08:00 405.3
8.12.2022 07:45 405.3
8.12.2022 07:30 405.3
8.12.2022 07:15 405.3
8.12.2022 07:00 405.3
8.12.2022 06:45 415.3
8.12.2022 06:30 415.3
8.12.2022 06:15 415.3
8.12.2022 06:00 415.3
8.12.2022 05:45 415.3
8.12.2022 05:30 425.3
8.12.2022 05:15 425.3
8.12.2022 05:00 425.3
8.12.2022 04:45 425.3
8.12.2022 04:30 435.3
8.12.2022 04:15 435.3
8.12.2022 04:00 435.4
8.12.2022 03:45 445.4
8.12.2022 03:30 445.4
8.12.2022 03:15 455.4
8.12.2022 03:00 455.4
8.12.2022 02:45 465.4
8.12.2022 02:30 475.4
8.12.2022 02:15 475.4
8.12.2022 02:00 485.4
8.12.2022 01:45 495.4
8.12.2022 01:30 505.4
8.12.2022 01:15 515.4
8.12.2022 01:00 525.4
8.12.2022 00:45 535.4
8.12.2022 00:30 545.4
8.12.2022 00:15 555.5
8.12.2022 00:00 565.5
7.12.2022 23:45 575.5
7.12.2022 23:30 585.5
7.12.2022 23:15 585.5
7.12.2022 23:00 595.5
7.12.2022 22:45 595.5
7.12.2022 22:30 595.5
7.12.2022 22:15 605.5
7.12.2022 22:00 605.5
7.12.2022 21:45 605.5
7.12.2022 21:30 615.5
7.12.2022 21:15 615.5
7.12.2022 21:00 615.5
7.12.2022 20:45 615.5
7.12.2022 20:30 615.5
7.12.2022 20:15 615.5
7.12.2022 20:00 605.5
7.12.2022 19:45 595.5
7.12.2022 19:30 585.5
7.12.2022 19:15 565.5
7.12.2022 19:00 545.5
7.12.2022 18:45 525.5
7.12.2022 18:30 515.5
7.12.2022 18:15 505.5
7.12.2022 18:00 495.5
7.12.2022 17:45 495.5
7.12.2022 17:30 495.5
7.12.2022 17:15 495.5
7.12.2022 17:00 495.5
7.12.2022 16:45 505.5
7.12.2022 16:30 505.5
7.12.2022 16:15 505.5
7.12.2022 16:00 505.5
7.12.2022 15:45 515.5
7.12.2022 15:30 515.5
7.12.2022 15:15 515.4
7.12.2022 15:00 515.5
7.12.2022 14:45 525.5
7.12.2022 14:30 525.5
7.12.2022 14:15 525.4
7.12.2022 14:00 525.4
7.12.2022 13:45 535.4
7.12.2022 13:30 535.4
7.12.2022 13:15 535.4
7.12.2022 13:00 535.4
7.12.2022 12:45 535.4
7.12.2022 12:30 535.4
7.12.2022 12:15 535.4
7.12.2022 12:00 535.4
7.12.2022 11:45 535.4
7.12.2022 11:30 535.4
7.12.2022 11:15 535.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )