Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Jur nad Hronom
Tok:Hron
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Dolný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 300 cm 300 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 350 cm 350 cm

Jur nad Hronom - Hron

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Jur nad Hronom - Hron
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 15:45 6321.1
30.6.2022 15:30 6321.1
30.6.2022 15:15 6321.1
30.6.2022 15:00 6321.1
30.6.2022 14:45 6321.1
30.6.2022 14:30 6321.1
30.6.2022 14:15 6321.1
30.6.2022 14:00 6321.1
30.6.2022 13:45 6321.1
30.6.2022 13:00 6321
30.6.2022 12:00 6321
30.6.2022 11:00 6421
30.6.2022 10:00 6521
30.6.2022 09:00 6421
30.6.2022 08:00 6321
30.6.2022 07:00 6321
30.6.2022 06:00 6321
30.6.2022 05:00 6421
30.6.2022 04:00 6421
30.6.2022 03:00 6421
30.6.2022 02:00 6421
30.6.2022 01:00 6421
30.6.2022 00:00 6521
29.6.2022 23:00 6321
29.6.2022 22:00 6321
29.6.2022 21:00 6321
29.6.2022 20:00 6321
29.6.2022 19:00 6320.9
29.6.2022 18:00 6420.9
29.6.2022 17:00 6520.9
29.6.2022 16:00 6420.8
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )