Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Pečenice
Tok:Jabloňovka
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Dolný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 90 cm 90 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 130 cm 130 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 160 cm 160 cm

Pečenice - Jabloňovka

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Pečenice - Jabloňovka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 15:30 623.6
30.6.2022 15:15 623.6
30.6.2022 15:00 623.5
30.6.2022 14:45 623.5
30.6.2022 14:30 623.4
30.6.2022 14:15 623.3
30.6.2022 14:00 623.2
30.6.2022 13:45 623.1
30.6.2022 13:30 722.9
30.6.2022 13:00 722.5
30.6.2022 12:00 721.7
30.6.2022 11:00 721
30.6.2022 10:00 720.6
30.6.2022 09:00 620.3
30.6.2022 08:00 720.3
30.6.2022 07:00 720.4
30.6.2022 06:00 720.5
30.6.2022 05:00 820.9
30.6.2022 04:00 821.2
30.6.2022 03:00 821.6
30.6.2022 02:00 722
30.6.2022 01:00 722.3
30.6.2022 00:00 722.6
29.6.2022 23:00 722.8
29.6.2022 22:00 723.1
29.6.2022 21:00 723.3
29.6.2022 20:00 723.5
29.6.2022 19:00 723.6
29.6.2022 18:00 723.4
29.6.2022 17:00 723.4
29.6.2022 16:00 723.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )