Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Holiša
Tok:Ipeľ
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Ipeľ
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 300 cm 300 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 360 cm 360 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 430 cm 430 cm

Holiša - Ipeľ

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Holiša - Ipeľ
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
5.12.2021 06:30 312.5
5.12.2021 06:15 312.5
5.12.2021 06:00 312.5
5.12.2021 05:45 312.5
5.12.2021 05:30 312.5
5.12.2021 05:15 312.6
5.12.2021 05:00 312.6
5.12.2021 04:45 312.6
5.12.2021 04:30 312.6
5.12.2021 04:00 312.6
5.12.2021 03:00 312.6
5.12.2021 02:00 312.6
5.12.2021 01:00 312.6
5.12.2021 00:00 312.7
4.12.2021 23:00 312.7
4.12.2021 22:00 312.7
4.12.2021 21:00 322.8
4.12.2021 20:00 322.8
4.12.2021 19:00 322.8
4.12.2021 18:00 322.9
4.12.2021 17:00 322.9
4.12.2021 16:00 333
4.12.2021 15:00 333
4.12.2021 14:00 333
4.12.2021 13:00 333.1
4.12.2021 12:00 343.2
4.12.2021 11:00 343.2
4.12.2021 10:00 343.3
4.12.2021 09:00 353.4
4.12.2021 08:00 353.6
4.12.2021 07:00 353.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )