Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Holiša
Tok:Ipeľ
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Ipeľ
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 300 cm 300 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 360 cm 360 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 430 cm 430 cm

Holiša - Ipeľ

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Holiša - Ipeľ
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
18.5.2022 18:00 2115.2
18.5.2022 17:45 2115.2
18.5.2022 17:30 2115.2
18.5.2022 17:15 2115.2
18.5.2022 17:00 2115.1
18.5.2022 16:45 2115.1
18.5.2022 16:30 2115.1
18.5.2022 16:15 2115
18.5.2022 16:00 2115
18.5.2022 15:00 2114.9
18.5.2022 14:00 2114.7
18.5.2022 13:00 2114.6
18.5.2022 12:00 2114.5
18.5.2022 11:00 2114.4
18.5.2022 10:00 2114.3
18.5.2022 09:00 2114.3
18.5.2022 08:00 2114.4
18.5.2022 07:00 2114.6
18.5.2022 06:00 2114.7
18.5.2022 05:00 2114.8
18.5.2022 04:00 2114.9
18.5.2022 03:00 2115.1
18.5.2022 02:00 2115.2
18.5.2022 01:00 2115.3
18.5.2022 00:00 2115.3
17.5.2022 23:00 2115.4
17.5.2022 22:00 2115.4
17.5.2022 21:00 2015.5
17.5.2022 20:00 2015.5
17.5.2022 19:00 2015.6
17.5.2022 18:00 2015.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )