Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Želovce
Tok:Krtíš
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Ipeľ
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 190 cm 190 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 310 cm 310 cm

Želovce - Krtíš

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Želovce - Krtíš
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 15:15 1222.5
30.6.2022 15:00 1222.5
30.6.2022 14:45 1222.6
30.6.2022 14:30 1222.4
30.6.2022 14:15 1222.4
30.6.2022 14:00 1222.3
30.6.2022 13:45 1222.2
30.6.2022 13:30 1222.2
30.6.2022 13:15 1222.2
30.6.2022 13:00 1222.1
30.6.2022 12:00 1222
30.6.2022 11:00 1221.8
30.6.2022 10:00 1221.5
30.6.2022 09:00 1221.5
30.6.2022 08:00 1221.5
30.6.2022 07:00 1221.6
30.6.2022 06:00 1221.7
30.6.2022 05:00 1221.9
30.6.2022 04:00 1222.1
30.6.2022 03:00 1222.3
30.6.2022 02:00 1222.5
30.6.2022 01:00 1222.7
30.6.2022 00:00 1222.8
29.6.2022 23:00 1223
29.6.2022 22:00 1223.1
29.6.2022 21:00 1223.2
29.6.2022 20:00 1223.1
29.6.2022 19:00 1222.9
29.6.2022 18:00 1222.8
29.6.2022 17:00 1222.7
29.6.2022 16:00 1122.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )