Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Slovenské Ďarmoty
Tok:Ipeľ
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Ipeľ
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 470 cm 470 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 550 cm 550 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 600 cm 600 cm

Slovenské Ďarmoty - Ipeľ

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.6.2022 02:00 10122.4
26.6.2022 01:45 10122.4
26.6.2022 01:30 10122.4
26.6.2022 01:15 10122.5
26.6.2022 01:00 10122.5
26.6.2022 00:45 10122.6
26.6.2022 00:30 10122.6
26.6.2022 00:15 10122.6
26.6.2022 00:00 10122.7
25.6.2022 23:00 10122.7
25.6.2022 22:00 10122.7
25.6.2022 21:00 10122.7
25.6.2022 20:00 10222.7
25.6.2022 19:00 10222.7
25.6.2022 18:00 10222.6
25.6.2022 17:00 10222.5
25.6.2022 16:00 10222.3
25.6.2022 15:00 10222.1
25.6.2022 14:00 10221.7
25.6.2022 13:00 10221.5
25.6.2022 12:00 10321.2
25.6.2022 11:00 10321.2
25.6.2022 10:00 10321.3
25.6.2022 09:00 10321.5
25.6.2022 08:00 10321.6
25.6.2022 07:00 10321.8
25.6.2022 06:00 10321.9
25.6.2022 05:00 10322
25.6.2022 04:00 10322.1
25.6.2022 03:00 10222.2
25.6.2022 02:00 10222.3
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )