Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Hontianske Nemce
Tok:Štiavnica
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Dolný Ipeľ
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 130 cm 130 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 160 cm 160 cm

Hontianske Nemce - Štiavnica

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na MVE.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Hontianske Nemce - Štiavnica
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 16:15 925.9
30.6.2022 16:00 925.9
30.6.2022 15:45 926
30.6.2022 15:30 926
30.6.2022 15:15 926.1
30.6.2022 15:00 926.2
30.6.2022 14:45 826.2
30.6.2022 14:30 926.2
30.6.2022 14:15 926.1
30.6.2022 14:00 926
30.6.2022 13:00 925.4
30.6.2022 12:00 924.5
30.6.2022 11:00 923.5
30.6.2022 10:00 922.6
30.6.2022 09:00 921.8
30.6.2022 08:00 921.3
30.6.2022 07:00 921.3
30.6.2022 06:00 921.4
30.6.2022 05:00 921.7
30.6.2022 04:00 922
30.6.2022 03:00 922.3
30.6.2022 02:00 922.7
30.6.2022 01:00 923
30.6.2022 00:00 923.3
29.6.2022 23:00 923.7
29.6.2022 22:00 924
29.6.2022 21:00 924.4
29.6.2022 20:00 924.6
29.6.2022 19:00 924.9
29.6.2022 18:00 925.4
29.6.2022 17:00 925.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )