Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Salka
Tok:Ipeľ
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Dolný Ipeľ
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 400 cm 400 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 480 cm 480 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 560 cm 560 cm

Salka - Ipeľ

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Salka - Ipeľ
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
18.5.2022 19:00 8819.4
18.5.2022 18:45 8819.4
18.5.2022 18:30 8819.5
18.5.2022 18:15 8819.5
18.5.2022 18:00 8819.5
18.5.2022 17:45 8819.5
18.5.2022 17:30 8819.6
18.5.2022 17:15 8819.6
18.5.2022 17:00 8819.5
18.5.2022 16:00 8819.5
18.5.2022 15:00 8819.4
18.5.2022 14:00 8819.3
18.5.2022 13:00 8819.1
18.5.2022 12:00 8818.6
18.5.2022 11:00 8818.4
18.5.2022 10:00 8818.1
18.5.2022 09:00 8817.7
18.5.2022 08:00 8817.3
18.5.2022 07:00 8817.2
18.5.2022 06:00 8817.3
18.5.2022 05:00 8817.4
18.5.2022 04:00 8817.6
18.5.2022 03:00 8917.9
18.5.2022 02:00 8918
18.5.2022 01:00 8918.2
18.5.2022 00:00 8918.4
17.5.2022 23:00 8918.5
17.5.2022 22:00 8918.7
17.5.2022 21:00 8918.9
17.5.2022 20:00 8919
17.5.2022 19:00 8919.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )