Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Vyšná Slaná
Tok:Slaná
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Slaná
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 110 cm 110 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 130 cm 130 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 150 cm 150 cm

Vyšná Slaná - Slaná

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Vyšná Slaná - Slaná
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 16:30 1419.4
30.6.2022 16:15 1419.4
30.6.2022 16:00 1419.3
30.6.2022 15:45 1419.2
30.6.2022 15:30 1419.2
30.6.2022 15:15 1419.1
30.6.2022 15:00 1419
30.6.2022 14:45 1418.9
30.6.2022 14:30 1418.8
30.6.2022 14:00 1418.5
30.6.2022 13:00 1417.8
30.6.2022 12:00 1517.1
30.6.2022 11:00 1516.4
30.6.2022 10:00 1515.8
30.6.2022 09:00 1515.4
30.6.2022 08:00 1515.2
30.6.2022 07:00 1515.1
30.6.2022 06:00 1515.3
30.6.2022 05:00 1515.6
30.6.2022 04:00 1415.9
30.6.2022 03:00 1416.3
30.6.2022 02:00 1416.7
30.6.2022 01:00 1417.1
30.6.2022 00:00 1417.5
29.6.2022 23:00 1418
29.6.2022 22:00 1418.4
29.6.2022 21:00 1418.8
29.6.2022 20:00 1419.1
29.6.2022 19:00 1419.3
29.6.2022 18:00 1419.3
29.6.2022 17:00 1419.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )