Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Dobšiná
Tok:Dobšinský potok
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Slaná
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 105 cm 105 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 120 cm 120 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 140 cm 140 cm

Dobšiná - Dobšinský potok

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Dobšiná - Dobšinský potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 14:30 7519
30.6.2022 14:15 7518.9
30.6.2022 14:00 7518.8
30.6.2022 13:45 7518.7
30.6.2022 13:30 7518.5
30.6.2022 13:15 7518.4
30.6.2022 13:00 7518.2
30.6.2022 12:45 7518.1
30.6.2022 12:30 7517.9
30.6.2022 12:00 7517.6
30.6.2022 11:00 7516.9
30.6.2022 10:00 7516.3
30.6.2022 09:00 7515.8
30.6.2022 08:00 7515.3
30.6.2022 07:00 7514.9
30.6.2022 06:00 7514
30.6.2022 05:00 7514.2
30.6.2022 04:00 7514.4
30.6.2022 03:00 7514.8
30.6.2022 02:00 7515.3
30.6.2022 01:00 7515.8
30.6.2022 00:00 7516.3
29.6.2022 23:00 7516.9
29.6.2022 22:00 7517.5
29.6.2022 21:00 7518.2
29.6.2022 20:00 7518.9
29.6.2022 19:00 7519.3
29.6.2022 18:00 7519.5
29.6.2022 17:00 7519.6
29.6.2022 16:00 7519.3
29.6.2022 15:00 7518.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )