Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Štítnik
Tok:Štítnik
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Slaná
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 170 cm 170 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 200 cm 200 cm

Štítnik - Štítnik

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Štítnik - Štítnik
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
5.12.2021 05:45 432
5.12.2021 05:30 432
5.12.2021 05:15 432
5.12.2021 05:00 432
5.12.2021 04:45 432
5.12.2021 04:30 432.1
5.12.2021 04:15 432.1
5.12.2021 04:00 432
5.12.2021 03:45 432.1
5.12.2021 03:00 432
5.12.2021 02:00 432
5.12.2021 01:00 432
5.12.2021 00:00 431.9
4.12.2021 23:00 431.9
4.12.2021 22:00 431.9
4.12.2021 21:00 431.9
4.12.2021 20:00 431.8
4.12.2021 19:00 431.7
4.12.2021 18:00 431.6
4.12.2021 17:00 431.5
4.12.2021 16:00 431.5
4.12.2021 15:00 431.4
4.12.2021 14:00 431.3
4.12.2021 13:00 431
4.12.2021 12:00 420.8
4.12.2021 11:00 430.5
4.12.2021 10:00 430.4
4.12.2021 09:00 430.3
4.12.2021 08:00 430.3
4.12.2021 07:00 430.5
4.12.2021 06:00 430.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )