Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Štítnik
Tok:Štítnik
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Slaná
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 170 cm 170 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 200 cm 200 cm

Štítnik - Štítnik

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Štítnik - Štítnik
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.6.2022 01:00 3516.8
26.6.2022 00:45 3516.9
26.6.2022 00:30 3517
26.6.2022 00:15 3517
26.6.2022 00:00 3517.1
25.6.2022 23:45 3517.2
25.6.2022 23:30 3517.2
25.6.2022 23:15 3517.3
25.6.2022 23:00 3417.3
25.6.2022 22:00 3417.4
25.6.2022 21:00 3517.5
25.6.2022 20:00 3517.6
25.6.2022 19:00 3517.6
25.6.2022 18:00 3517.6
25.6.2022 17:00 3517.3
25.6.2022 16:00 3517
25.6.2022 15:00 3516.7
25.6.2022 14:00 3516.4
25.6.2022 13:00 3616.2
25.6.2022 12:00 3615.8
25.6.2022 11:00 3615.5
25.6.2022 10:00 3615.2
25.6.2022 09:00 3615
25.6.2022 08:00 3614.8
25.6.2022 07:00 3614.8
25.6.2022 06:00 3514.9
25.6.2022 05:00 3515.1
25.6.2022 04:00 3515.5
25.6.2022 03:00 3515.9
25.6.2022 02:00 3516.3
25.6.2022 01:00 3416.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )