Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Hnúšťa
Tok:Klenovská Rimava
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Rimava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 160 cm 160 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 200 cm 200 cm

Hnúšťa - Klenovská Rimava

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Hnúšťa - Klenovská Rimava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.6.2022 00:15 1215.3
26.6.2022 00:00 1215.4
25.6.2022 23:45 1215.4
25.6.2022 23:30 1215.4
25.6.2022 23:15 1215.5
25.6.2022 23:00 1215.5
25.6.2022 22:45 1215.5
25.6.2022 22:30 1215.6
25.6.2022 22:15 1215.6
25.6.2022 22:00 1215.6
25.6.2022 21:00 1215.8
25.6.2022 20:00 1216.2
25.6.2022 19:00 1316.8
25.6.2022 18:00 1317.4
25.6.2022 17:00 1417.4
25.6.2022 16:00 1417.1
25.6.2022 15:00 1316.8
25.6.2022 14:00 1316.6
25.6.2022 13:00 1317
25.6.2022 12:00 1316.8
25.6.2022 11:00 1416
25.6.2022 10:00 1315.8
25.6.2022 09:00 1315.2
25.6.2022 08:00 1313.9
25.6.2022 07:00 1213.6
25.6.2022 06:00 1213.5
25.6.2022 05:00 1213.6
25.6.2022 04:00 1213.7
25.6.2022 03:00 1214.1
25.6.2022 02:00 1214.4
25.6.2022 01:00 1314.8
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )