Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Hnúšťa-Likier
Tok:Rimava
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Rimava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 220 cm 220 cm

Hnúšťa-Likier - Rimava

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Hnúšťa-Likier - Rimava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
18.5.2022 17:15 8014.5
18.5.2022 17:00 8014.5
18.5.2022 16:45 8014.5
18.5.2022 16:30 8014.5
18.5.2022 16:15 8014.5
18.5.2022 16:00 8014.4
18.5.2022 15:45 8114.3
18.5.2022 15:30 8014.2
18.5.2022 15:15 8014.2
18.5.2022 15:00 8014
18.5.2022 14:00 8113.7
18.5.2022 13:00 8113.2
18.5.2022 12:00 8112.3
18.5.2022 11:00 8111.3
18.5.2022 10:00 8110.4
18.5.2022 09:00 8110
18.5.2022 08:00 819.9
18.5.2022 07:00 8110.1
18.5.2022 06:00 8110.3
18.5.2022 05:00 8110.6
18.5.2022 04:00 8110.9
18.5.2022 03:00 8211.1
18.5.2022 02:00 8211.4
18.5.2022 01:00 8211.7
18.5.2022 00:00 8211.9
17.5.2022 23:00 8212.1
17.5.2022 22:00 8212.2
17.5.2022 21:00 8112.3
17.5.2022 20:00 8112.4
17.5.2022 19:00 8012.4
17.5.2022 18:00 8012.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )