Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Hnúšťa-Likier
Tok:Rimava
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Rimava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 220 cm 220 cm

Hnúšťa-Likier - Rimava

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Hnúšťa-Likier - Rimava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
5.12.2021 05:45 792.5
5.12.2021 05:30 792.5
5.12.2021 05:15 792.5
5.12.2021 05:00 792.5
5.12.2021 04:45 792.5
5.12.2021 04:30 792.5
5.12.2021 04:15 792.5
5.12.2021 04:00 792.5
5.12.2021 03:45 792.5
5.12.2021 03:00 792.5
5.12.2021 02:00 792.5
5.12.2021 01:00 792.5
5.12.2021 00:00 792.4
4.12.2021 23:00 792.4
4.12.2021 22:00 792.3
4.12.2021 21:00 792.2
4.12.2021 20:00 792.2
4.12.2021 19:00 792.1
4.12.2021 18:00 792.1
4.12.2021 17:00 792
4.12.2021 16:00 792
4.12.2021 15:00 791.9
4.12.2021 14:00 781.7
4.12.2021 13:00 781.5
4.12.2021 12:00 781.3
4.12.2021 11:00 781.1
4.12.2021 10:00 780.9
4.12.2021 09:00 780.9
4.12.2021 08:00 781.1
4.12.2021 07:00 791.2
4.12.2021 06:00 791.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )