Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Lehota nad Rimavicou
Tok:Rimavica
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Rimava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 120 cm 120 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 150 cm 150 cm

Lehota nad Rimavicou - Rimavica

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Lehota nad Rimavicou - Rimavica
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 15:00 2423
30.6.2022 14:45 2422.9
30.6.2022 14:30 2422.8
30.6.2022 14:15 2422.7
30.6.2022 14:00 2422.6
30.6.2022 13:45 2422.5
30.6.2022 13:30 2422.4
30.6.2022 13:15 2422.2
30.6.2022 13:00 2422
30.6.2022 12:00 2421.4
30.6.2022 11:00 2420.7
30.6.2022 10:00 2420.1
30.6.2022 09:00 2419.6
30.6.2022 08:00 2419.2
30.6.2022 07:00 2419.1
30.6.2022 06:00 2419.2
30.6.2022 05:00 2419.4
30.6.2022 04:00 2419.6
30.6.2022 03:00 2419.9
30.6.2022 02:00 2420.2
30.6.2022 01:00 2420.5
30.6.2022 00:00 2420.7
29.6.2022 23:00 2421.1
29.6.2022 22:00 2421.4
29.6.2022 21:00 2421.8
29.6.2022 20:00 2422.1
29.6.2022 19:00 2422.3
29.6.2022 18:00 2422.6
29.6.2022 17:00 2422.7
29.6.2022 16:00 2422.6
29.6.2022 15:00 2422.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )