Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Rimavská Sobota-Sobôtka
Tok:Rimava
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Rimava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 270 cm 270 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 300 cm 300 cm

Rimavská Sobota-Sobôtka - Rimava

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Rimavská Sobota-Sobôtka - Rimava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
18.5.2022 17:15 6014.4
18.5.2022 17:00 6014.4
18.5.2022 16:45 6014.3
18.5.2022 16:30 6014.2
18.5.2022 16:15 6014.1
18.5.2022 16:00 6014.1
18.5.2022 15:45 6014.1
18.5.2022 15:30 6014
18.5.2022 15:15 6014
18.5.2022 15:00 6014
18.5.2022 14:00 6013.8
18.5.2022 13:00 6013.4
18.5.2022 12:00 6113
18.5.2022 11:00 6112.5
18.5.2022 10:00 6112.2
18.5.2022 09:00 6211.9
18.5.2022 08:00 6211.8
18.5.2022 07:00 6211.8
18.5.2022 06:00 6212
18.5.2022 05:00 6212.2
18.5.2022 04:00 6212.5
18.5.2022 03:00 6112.7
18.5.2022 02:00 6013
18.5.2022 01:00 6013.2
18.5.2022 00:00 5913.4
17.5.2022 23:00 5913.6
17.5.2022 22:00 5913.8
17.5.2022 21:00 5913.9
17.5.2022 20:00 5914.1
17.5.2022 19:00 5814.2
17.5.2022 18:00 5814.3
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )