Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Jesenské
Tok:Gortva
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Rimava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 210 cm 210 cm

Jesenské - Gortva

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Jesenské - Gortva
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 16:30 3320
30.6.2022 16:15 3320
30.6.2022 16:00 3320
30.6.2022 15:45 3320
30.6.2022 15:30 3320
30.6.2022 15:15 3320
30.6.2022 15:00 3320
30.6.2022 14:45 3320
30.6.2022 14:30 3320
30.6.2022 14:00 3320
30.6.2022 13:00 3320.1
30.6.2022 12:00 3320.1
30.6.2022 11:00 3320.1
30.6.2022 10:00 3320.2
30.6.2022 09:00 3320.2
30.6.2022 08:00 3220.3
30.6.2022 07:00 3120.3
30.6.2022 06:00 3020.3
30.6.2022 05:00 3020.3
30.6.2022 04:00 3020.3
30.6.2022 03:00 3020.3
30.6.2022 02:00 3020.3
30.6.2022 01:00 3020.3
30.6.2022 00:00 3020.2
29.6.2022 23:00 3020.2
29.6.2022 22:00 2920.1
29.6.2022 21:00 2920.1
29.6.2022 20:00 2919.9
29.6.2022 19:00 2919.9
29.6.2022 18:00 2819.8
29.6.2022 17:00 2819.8
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )