Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Vlkyňa
Tok:Rimava
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Rimava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 280 cm 280 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 340 cm 340 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 380 cm 380 cm

Vlkyňa - Rimava

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Vlkyňa - Rimava
Čas meraniaVodný stav [cm]
5.12.2021 05:15 50
5.12.2021 05:00 51
5.12.2021 04:45 50
5.12.2021 04:30 50
5.12.2021 04:15 50
5.12.2021 04:00 50
5.12.2021 03:45 50
5.12.2021 03:30 50
5.12.2021 03:15 50
5.12.2021 03:00 50
5.12.2021 02:00 50
5.12.2021 01:00 50
5.12.2021 00:00 50
4.12.2021 23:00 50
4.12.2021 22:00 51
4.12.2021 21:00 51
4.12.2021 20:00 51
4.12.2021 19:00 51
4.12.2021 18:00 51
4.12.2021 17:00 52
4.12.2021 16:00 52
4.12.2021 15:00 52
4.12.2021 14:00 52
4.12.2021 13:00 52
4.12.2021 12:00 53
4.12.2021 11:00 53
4.12.2021 10:00 53
4.12.2021 09:00 53
4.12.2021 08:00 53
4.12.2021 07:00 54
4.12.2021 06:00 54
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )