Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Červený Kláštor - kúpele
Tok:Lipník
Región:Košický región
Oblasť:Poprad
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 160 cm 160 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 230 cm 230 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 270 cm 270 cm

Červený Kláštor - kúpele - Lipník

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Červený Kláštor - kúpele - Lipník
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 15:15 10625.8
30.6.2022 15:00 10625.7
30.6.2022 14:45 10625.6
30.6.2022 14:30 10625.6
30.6.2022 14:15 10625.5
30.6.2022 14:00 10625.3
30.6.2022 13:45 10625.1
30.6.2022 13:30 10624.8
30.6.2022 13:15 10624.4
30.6.2022 13:00 10624.1
30.6.2022 12:00 10521.9
30.6.2022 11:00 10620.2
30.6.2022 10:00 10619.1
30.6.2022 09:00 10618.7
30.6.2022 08:00 10618.5
30.6.2022 07:00 10618.5
30.6.2022 06:00 10618.7
30.6.2022 05:00 10618.8
30.6.2022 04:00 10619.1
30.6.2022 03:00 10519.4
30.6.2022 02:00 10519.8
30.6.2022 01:00 10520.3
30.6.2022 00:00 10520.8
29.6.2022 23:00 10521.3
29.6.2022 22:00 10521.8
29.6.2022 21:00 10522.3
29.6.2022 20:00 10522.7
29.6.2022 19:00 10523.1
29.6.2022 18:00 10523.5
29.6.2022 17:00 10523.9
29.6.2022 16:00 10524.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )