Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Mengusovce
Tok:Poprad
Región:Košický región
Oblasť:Poprad
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 170 cm 170 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 200 cm 200 cm

Mengusovce - Poprad

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Mengusovce - Poprad
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.6.2022 15:00 2616.7
30.6.2022 14:45 2616.6
30.6.2022 14:30 2616.6
30.6.2022 14:15 2616.6
30.6.2022 14:00 2616.4
30.6.2022 13:45 2616.3
30.6.2022 13:30 2616.1
30.6.2022 13:15 2615.9
30.6.2022 13:00 2615.7
30.6.2022 12:00 2614.7
30.6.2022 11:00 2613.6
30.6.2022 10:00 2612.7
30.6.2022 09:00 2612.1
30.6.2022 08:00 2611.8
30.6.2022 07:00 2611.7
30.6.2022 06:00 2611.7
30.6.2022 05:00 2611.9
30.6.2022 04:00 2612.1
30.6.2022 03:00 2612.3
30.6.2022 02:00 2612.6
30.6.2022 01:00 2612.8
30.6.2022 00:00 2613.2
29.6.2022 23:00 2613.5
29.6.2022 22:00 2613.9
29.6.2022 21:00 2714.3
29.6.2022 20:00 2714.7
29.6.2022 19:00 2815.1
29.6.2022 18:00 2715.2
29.6.2022 17:00 2715.3
29.6.2022 16:00 2715.4
29.6.2022 15:00 2615.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )