Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Batizovce
Tok:Velický potok
Región:Košický región
Oblasť:Poprad
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 300 cm 300 cm

Batizovce - Velický potok

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Batizovce - Velický potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.4.2023 01:45 645.6
2.4.2023 01:30 645.7
2.4.2023 01:15 645.8
2.4.2023 01:00 645.8
2.4.2023 00:45 645.9
2.4.2023 00:30 646
2.4.2023 00:15 646.1
2.4.2023 00:00 646.1
1.4.2023 23:45 646.2
1.4.2023 23:30 646.3
1.4.2023 23:15 646.4
1.4.2023 23:00 646.5
1.4.2023 22:45 646.6
1.4.2023 22:30 646.6
1.4.2023 22:15 646.7
1.4.2023 22:00 646.8
1.4.2023 21:45 646.9
1.4.2023 21:30 646.9
1.4.2023 21:15 647
1.4.2023 21:00 647.1
1.4.2023 20:45 647.2
1.4.2023 20:30 647.3
1.4.2023 20:15 647.3
1.4.2023 20:00 647.4
1.4.2023 19:45 647.4
1.4.2023 19:30 647.4
1.4.2023 19:15 647.5
1.4.2023 19:00 647.5
1.4.2023 18:45 647.6
1.4.2023 18:30 647.6
1.4.2023 18:15 647.6
1.4.2023 18:00 647.6
1.4.2023 17:45 647.6
1.4.2023 17:30 647.5
1.4.2023 17:15 647.5
1.4.2023 17:00 647.4
1.4.2023 16:45 647.4
1.4.2023 16:30 647.4
1.4.2023 16:15 647.3
1.4.2023 16:00 647.2
1.4.2023 15:45 647.2
1.4.2023 15:30 647.1
1.4.2023 15:15 647
1.4.2023 15:00 646.9
1.4.2023 14:45 646.7
1.4.2023 14:30 646.6
1.4.2023 14:15 646.5
1.4.2023 14:00 646.3
1.4.2023 13:45 646.2
1.4.2023 13:30 646
1.4.2023 13:15 645.9
1.4.2023 13:00 645.8
1.4.2023 12:45 645.6
1.4.2023 12:30 645.5
1.4.2023 12:15 645.3
1.4.2023 12:00 645.2
1.4.2023 11:45 645.1
1.4.2023 11:30 645
1.4.2023 11:15 644.9
1.4.2023 11:00 644.8
1.4.2023 10:45 644.7
1.4.2023 10:30 644.6
1.4.2023 10:15 644.6
1.4.2023 10:00 644.5
1.4.2023 09:45 644.5
1.4.2023 09:30 644.4
1.4.2023 09:15 644.4
1.4.2023 09:00 644.4
1.4.2023 08:45 644.4
1.4.2023 08:30 644.5
1.4.2023 08:15 644.5
1.4.2023 08:00 644.5
1.4.2023 07:45 644.5
1.4.2023 07:30 644.6
1.4.2023 07:15 644.6
1.4.2023 07:00 644.6
1.4.2023 06:45 644.7
1.4.2023 06:30 644.7
1.4.2023 06:15 644.8
1.4.2023 06:00 644.8
1.4.2023 05:45 644.8
1.4.2023 05:30 644.9
1.4.2023 05:15 644.9
1.4.2023 05:00 645
1.4.2023 04:45 645
1.4.2023 04:30 645
1.4.2023 04:15 645.1
1.4.2023 04:00 645.1
1.4.2023 03:45 645.2
1.4.2023 03:30 645.2
1.4.2023 03:15 645.3
1.4.2023 03:00 645.3
1.4.2023 02:45 645.4
1.4.2023 02:30 645.4
1.4.2023 02:15 645.5
1.4.2023 02:00 645.5
1.4.2023 01:45 645.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )